4C Spring Platform

In dit project, dat voortkwam uit de Prijsvraag 4C, werd een virtueel vrachtplatform opgezet waarop orders in de regionale, Limburgse daghandel voor tuinbouw werden verwerkt en waar mogelijk gebundeld. Deze bundeling gebeurde aan de hand van transparante spelregels en met een faire gain sharing tussen partijen. Het project heeft als resultaat opgeleverd dat de planners van verschillende logistieke bedrijven contact met elkaar hebben en zijn gestart met het uitwisselen van vracht. Het is voor de kwekers essentieel dat deze uitwisseling correct en op transparante wijze gebeurt. Door deze ‘manuele’ oefening en samenwerking kunnen de transporteurs goederenstromen bundelen en werken aan de verder opbouw van het benodigde vertrouwen om tot meer verregaande samenwerking te komen.