4C4Heavy

In dit project, dat voortkwam uit de Prijsvraag 4C, beoogde een consortium van partijen een cross chain control center (4C) op te zetten waarin de logistieke stromen van partijen in het zwaar uitzonderlijk transport werden gecombineerd. De partijen waren: Synple EU BV, JLG Europe BV, Baker Hughes Nederland BV, Lubbers Transport BV, Mammoet Road Cargo BV, Bleker Consultancy BV en Langerak\Van Roest Advocaten. Tijdens fase 1 van het project zijn logistieke processen en netwerken in kaart gebracht. Tijdens deze fase is het consortium uitgebreid met een extra deelnemer: Bolk Transport. In latere fasen is de rol van de 4C gedefinieerd en uitgezocht hoe de samenwerking optimaal kan functioneren. Partijen hebben de wens uitgesproken om met kleine stappen toe te werken naar het optimale model van de 4C, zonder direct de huidige manier van werken radicaal te om te gooien. Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld. Doel is om zo snel mogelijk over te gaan naar onderlinge bundeling van orders om lege kilometers te gaan besparen. Verdere synergie wordt onderzocht zodra partijen vertrouwen hebben dat de verandering werkt en blijvend van aard is.