Agro/food synchromodaal

Dit project was één van de winnaars van de Prijsvraag ‘Uitrol Synchromodaal Netwerk’. Het doel van de prijsvraag was om meerdere projecten in de agro/food sector te starten. In deze projecten hoopten bedrijven aan te tonen dat synchromodaal transport in een netwerkbenadering in de praktijk verder kan worden uitgerold. In de verschillende projectlen werden synchromodale ketens ingericht en vervoersstromen daadwerkelijk over deze synchromodale ketens afgehandeld. Het project Agro/food zette bijvoorbeld een (horizontale) samenwerking tussen (kleine) verladers in agrologistiek en fast moving consumer goods op. Het doel was bundeling van gekoeld/vries transport met 45 ft reefer containers tot stand te brengen voor vervoer via binnenvaart en short-sea over twee trajecten: Noord-Brabant – Verenigd Koninkrijk en Noord-Brabant – Spanje/Portugal.