Ambassadeurs Onderwijs

De doelstelling van het project was leerlingen/studenten enthousiast te maken en zo te kiezen voor een logistieke opleiding en/of een loopbaan in de logistieke sector. In dit project is het succesvolle regionale initiatief rond de inzet van ambassadeurs uit het bedrijfsleven van het Sector ServicePunt Logistiek in samenwerking met het European Logistics Center Limburg (ELC Limburg) en het KennisDC Logistiek Limburg landelijk uitgerold. Het project voorzag verder in het verspreiden van lesmateriaal dat op verschillende plaatsen in het land al is ontwikkeld maar nog niet breed is gedeeld in het netwerk van de Topsector. Het resultaat van het project is een landelijk beschikbaar gestelde kennisbox, een toolkit waarin alle verzamelde informatie en materialen zijn opgenomen. Deze kennisbox en de landelijke uitrol van ambassadeurs (bedrijfsleven), maar ook het feit dat docenten en decanen ervan gebruik kunnen maken, draagt bij aan het enthousiasmeren van leerlingen/studenten en vergroot de doelgroep. Het project heeft daarmee een bijdrage geleverd aan het vergroten van de instroom, doorstroom en zij-instroom in de logistieke sector.