Annual Outlook Duurzaam Internationaal Goederenvervoer

De Topsector Logistiek wil de verschillende stakeholders binnen internationaal goederenvervoer inspireren om daadwerkelijk tot duurzamere vormen van internationaal goederenvervoer te komen. Dit kan door hen inzicht in de veranderende omstandigheden en ontwikkelingen te bieden, en inzicht te verschaffen in hoe de duurzaamheidspotentie het best gerealiseerd kan worden, aan de hand van een combinatie van feitelijke onderbouwingen en expert judgement. De Topsector heeft dit opgepakt door met TNO en CE Delft een ‘Annual Outlook Duurzaam Internationaal Goederenvervoer’ te ontwikkelen en deze jaarlijks uit te brengen. De Outlook gaat in op hoe duurzamere logistieke en vervoersconcepten zich kunnen ontwikkelen op basis van veranderingen in voertuigtechniek, beleid, ICT, (logistieke) samenwerking en combinaties hiervan. Hierbij gaat het nadrukkelijk om verder te kijken dan de nu bestaande huidige logistieke concepten; met een typische tijdshorizon 2050, met 2030 als tussendoel.