Arbeidsmarktonderzoek e-commerce sector

De groei van de e-commercesector maakt het nodig dat er meer talent op het snijvlak van ICT en logistiek beschikbaar komt. Om relevante partijen goed te kunnen informeren en de urgentie van een betere aansluiting tussen hoger onderwijs en de e-commercesector expliciet te maken, heeft de Topsector Logistiek een arbeidsmarktonderzoek laten uitvoeren. Dit project heeft geleid tot een scherpe ‘foto’ van de arbeidsmarkt van de e-commerce. Specifiek bracht dit onderzoek het volgende in beeld: De huidige omvang (2014-2015), de ontwikkelingen (2016), de gevraagde (logistieke en digital) skills en (e-)competenties en de (kwantitatieve en kwalitatieve) knelpunten en oplossingen op de e-commerce arbeidsmarkt op mbo-plus, hbo- en wo-niveau naar vakgebied/functiesoort.