Arbeidsmartkonderzoek

Om de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek uit te kunnen voeren is goede en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt en het onderwijs in de logistieke sector essentieel. Daarmee wordt inzicht verkregen in de werking van de arbeidsmarkt in de logistieke functies en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het bijzonder.
Met de kennis uit dit onderzoek is het beter mogelijk de komende jaren te sturen op de hoeveelheid gewenste opleidingsplaatsen en opleidingstypen. Het geeft inzicht in de personeelstekorten en de personeelsoverschotten. Daarnaast geeft het organisaties leidraden voor maatregelen ten aanzien van het gevoerde aannamebeleid, doorstroom, zij-instroom, herscholing, omscholing en bijscholing van personeel. Onderdeel van dit project is een jaarlijkse monitor die tot 2020 kwantitatieve gegevens over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor logistieke functies op MBO3, MBO4, HBO en WO niveau genereert. Het project is met de oplevering van het rapport deels afgerond. Sindsdien verschijnt elk jaar een arbeidsmarktmonitor waarin de data uit het rapport worden geupdated.