Belemmeringen synchromodaal transport

Dit onderzoeksproject had als doel om de belangrijkste juridisch/operationele knelpunten in wet- en regegeving voor 20 bestaande of op te zetten synchromodale ketens in kaart te brengen en voorstellen te doen om deze knelpunten op te lossen/aan te pakken. Dit moet het voor ketenpartijen makkelijker maken om succesvol en rendabel synchromodale diensten op te zetten en uit te breiden. Zo komt er meer duidelijkheid en begrip voor deze knelpunten voor synchromodaal transport bij ketenpartijen en betrokken overheid, en kunnen mogelijk afspraken gemaakt worden om deze knelpunten op termijn te verhelpen. Het project heeft geresulteerd in een uitgebreide lijst met door ketenpartijen ervaren juridisch/operationele knelpunten, waarbij de gevolgen van het knelpunt en de barrière voor nieuwe projecten eveneens in kaart zijn gebracht. Er is een indeling gemaakt van ervaren juridisch/operationele knelpunten op basis van belang (van beperkt tot zeer hoog) en kansen voor/methode van oplossen knelpunten (methode en snelheid). Er is een selectie gemaakt van juridisch/operationele knelpunten in regeldruk die kunnen worden opgelost. Het resultaat is een selectie en rangschikking van knelpunten die relatief belangrijk zijn en waarvoor een oplossing kan worden bedacht.