Blockchain Toepassing

In dit project is een Blockchain prototype van een digitaal register voor gefinancierde facturen van MKBers in de logistiek gerealiseerd. Dit digitaal register biedt een oplossing voor de gevolgen van ‘double financing’: het verschijnsel dat een bedrijf dezelfde factuur bij meerdere aanbieders ter financiering aanbiedt. Afhankelijk van de factuurwaarde kan dit forse financiële gevolgen hebben voor aanbieders en andere betrokkenen. Een dergelijk digitaal facturenregister draagt bij aan een ‘vertrouwde’, digitale en vooral gezonde markt voor factoring en debiteurenfinanciering in de logistiek. Het MKB kan hiermee profiteren van meer financieringsopties en optimalere financieringsvoorwaarden om daarmee haar werkkapitaalpositie te versterken. Het project en het innovatieve karakter past daarmee binnen de kaders en doelstellingen van de actielijn SCF. Behaalde resultaten: (1) Een werkend prototype van een (voorlopig) digitaal blockchainregister; (2) Een ‘live’ demonstratie van het register, afgespeeld vanuit de core processen van aanbieders van financiering; (3) Eerste ervaringen en inzicht met het ontwikkelen van een Blockchain toepassing in een multi-stakeholderproject.