Bundelen lading Kanaalzone Terneuzen

In de samenwerkingspilot “Verladers Kanaalzone Terneuzen” is onderzoek gedaan naar de inkomende en uitgaande goederenstromen van acht productiebedrijven en verladers gevestigd in de kanaalzone Terneuzen. Deze pilot is succesvol afgerond. Het vervolgproject “Bundelen lading” omvatte het opnemen van de gegevens die de pilot in de verladerskring Terneuzen heeft opgeleverd in een database, een onderzoek naar mogelijke aansluiting op de database van de Topsector Logistiek en het verder vullen van de database. Naar aanleiding van de gegevens in deze database werden in de periode van september tot december 2015 matchingsbijeenkomsten gepland. De deelnemers aan deze matchingsbijeenkomsten werden geselecteerd op basis van enkele relevantie criteria voor bundeling van lading, denk aan bestemming en/of herkomst van producten. Daarnaast werd samenwerking gezocht met bestaande Brabantse initiatieven voor het bundelen van lading en daar waar mogelijk aansluiting vanuit andere partijen bij initiatieven van de Topsector Logistiek. De matchingsbijeenkomsten hebben geleid tot enkele synchromodale projectideeën die verder door de bedrijven zijn opgepakt.