Business case vouchers Synchromodaal Transport

In dit project zijn bedrijven begeleid in het ontwikkelen van een business case Synchromdodaal Transport. De begeleiding heeft plaatsgevonden in het kader van het maken van een goede businss case voor een prijsvraag. De begeleiding van een gespecialiseerd adviesbureau gaf een garantie dat alle prijsvraaginzendingen een business case met vergelijkbare uitgangspunten indienden, en door een jury met elkaar vergeleken konden worden.