Buyer Initiated Payment

In dit project heeft TDL een Proof of Concept ontwikkeld van een platform genaamd ‘Buyer Initiated Payment’, samen met American Express, ABN AMRO Commercial Finance, Deutsche Bank, Sea Cargo en Zaaks! Het doel van het project is handelsfacilitatie voor het MKB, door de transparantie van de handelstransacties te verhogen en door de drempel voor financiers om transacties te financieren te verlagen. De achtergrond van het project is dat in internationale handel de banksector beter kan samenwerken met de logistieke sector. Een centraal platform voor het boeken, betalen en vervoeren van goederen is gewenst voor verbetering van de financiele afhandeling van logistieke transactie. In dat platform wordt de financiële afhandeling geïntegreerd met de logistieke afhandeling, wat innovaties in het 'legal process' van het vervoeren en overdragen van goederen mogelijk maakt. Het consortium heeft een oplossing ontwikkeld waar de financiële afspraken van internationale transacties worden verbonden aan de logistieke status van de betrokken vracht. Dit betekent dat de beschikbare triggers in de supply chain (zoals verandering van gate in haven of inspecties) en geleverde documenten (zoals de vrachtbrief) triggers zijn voor de financiële afhandeling. Wanneer dit is bereikt, fungeert de financiële voldoening als een leidend mechanisme voor het aangaan van handelsbetrekkingen. Het project richt zich nu op actuele uitvoering van ‘dummy transactions’ van stakeholders, via het platform. Daarna wordt het platform verfijnd. Ook wordt er een document opgesteld waarin de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het ontwikkelproces worden beschreven.