Classificatie opleidingen binnen het Logistiek vakgebied

Doelstelling van dit project was het opzetten van een structuur en systematiek ten aanzien van classificatie en registratie voor opleidingen binnen de logistiek en supply chain. Het heeft een stimulerende werking op permanente educatie en draagt bij aan kennisdisseminatie. Daarnaast stimuleert het samenwerking en harmonisatie binnen het logistieke domein. Het register biedt de mogelijkheid een grote hoeveelheid data te genereren omtrent de populatie logistiek professionals, bijvoorbeeld in- en uitstroom. Het resultaat is een gedragen classificatie door verschillende brancheorganisaties.
De werkgroep classificatie en beoordeling van logistieke opleidingen (afgekort werkgroep opleidingen) heeft onderzocht welke reguliere (bekostigde) en particuliere (commerciële) opleidingen het keurmerk “Approved by vLm “mogen gaan voeren. Beoordeeld en geclassificeerd zijn alle opleidingen, die preluderen op een managementfunctie. Regulier onderwijs is onderverdeeld in vier groepen. De particuliere opleidingen zijn in zes groepen gerangschikt. In totaal zijn bijna 90 aanbieders van ruim 110 opleidingen onderzocht en voorzien van een keurmerk LSCM Start, 1 t/m LSCM 4, respectievelijk EQF 4 t/m EQF 8.