E-commerce en Logistiek Kennisontwikkeling circulatie

‘E-commerce en Logistiek’ is een breed project gericht op het bevorderen van de kennisontwikkeling en kennisverspreiding rondom de thema’s e-commerce en logistiek, zowel bij de Hbo-opleidingen als bij de betrokken bedrijven. Binnen dit project hebben de KennisDC’s, die e-logistiek en e-fulfilment als speerpunt hebben zich gericht op het versterken van de kennis van uitstromende logistieke studenten en bedrijfsleven. Ze hebben dit gedaan door directe verbinding te leggen met het werkveld en door de opzet van nieuwe opleidingen en samenwerkingen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het beter laten aansluiten van nieuwe werknemers op de vraag van de arbeidsmarkt en de concurrentiepositie van Nederland te versterken. Het verhogen van kennis rondom e-commerce logistiek is in dit project bevorderd door:
1. Vernieuwing van het curriculum; de ontwikkeling van een minor E-commerce/E-fulfillment;
2. Onderzoek naar specifieke thema’s, zoals retourstromen e-fashion, Warehousing E-commerce en Citylogistiek;
3. Kennisdeling rondom e-commerce logistiek tussen onderzoek, onderwijs en ondernemers, door publicaties onderzoeken, deelname aan congressen en het opzetten van een Future shopping lab en Community of Practice.