Elektrische bestelauto's in Nederland

In 2017 hebben TNO en CE Delft in opdracht van de Topsector Logistiek en Connekt bijgedragen aan twee rapporten met daarin nieuwe inzichten over het bestelautoverkeer in Nederland. Aan de partijen is gevraagd om nauwkeuriger in beeld te brengen hoe de adoptie van elektrische bestelauto’s zal verlopen tot 2025 en 2030. Dit onderzoek had als doel om de kansen en barrières van een transitie naar elektrische bestelauto’s in steden nader uit te werken. Hierin zijn onder andere de verschillende soorten elektrische bestelauto’s terugkomen, maar ook de snelheid waarmee nieuwe modellen op de markt komen, de specificatie van modellen ten aanzien van laadvermogen en actieradius en tot slot de mogelijke uitwerkingen van (beleids)maatregelen binnen de stedelijke logistiek.