Factor-6 Outlook Binnenvaart: Rapportage Binnenvaart

Een toekomstbestendige strategie in het kader van Factor-6 (het behalen van de Klimaatdoelstellingen) ontwikkel je op basis van feitelijke informatie. Daarom zijn de outlooks ontwikkeld als instrument om de aannames over trends en ontwikkelingen systematisch te onderbouwen. Aannames die leiden tot een andere verwachting van de toekomst maken verschil – en faciliteren een zuiverder gesprek dat leidt tot meer onderling begrip. De outlooks geven zicht op een verbeterde visie in een meer coherent geheel. In dit project is bijgedragen aan de Outlook Binnenvaart.