Factor-6 Outlook Binnenvaart: Vergroening als waarde creatie in de binnenvaart

In het project Factor-6 Outlook Binnenvaart zijn de kansen voor vergroening van de binnenvaart systematisch onderzocht. Een toekomstbestendige strategie in het kader van Factor-6 (het behalen van de Klimaatdoelstellingen) kan worden ontwikkeld op basis van feitelijke informatie. Dit Outlook rapport heeft de aannames over trends en ontwikkelingen in de binnenvaart systematisch onderzocht en onderbouwd. Aannames die leiden tot een andere toekomstverwachting maken verschil – en faciliteren gesprekken in de sector die leiden tot meer onderling begrip. De Outlook rapporten geven zicht op een verbeterde en coherente visie. Dit is belangrijk omdat de kosten die gemoeid gaan met de verduurzaming van de binnenvaart omvangrijk zijn. Ook blijkt het terugverdienen van deze ‘waarde creatie’ doorgaans een grote uitdaging. Zeker in het geval van oplossingen die het principe van zero-emission als uitgangspunt nemen is bij sommige alternatieven zelfs met een verdubbeling van de vereiste investering in schip en aandrijving rekening te houden. Dit project van de Topsector Logistiek biedt inzicht in het mogelijke handelingsperspectief van de individuele binnenvaartondernemer en de sector als geheel.

De conclusie van het Outlook rapport is dat er serieuze aangrijpingspunten lijken te zijn om anders naar de bekostiging van de vergroening van de binnenvaart te kijken. De hoofdlijnen in deze aanpak zijn de volgende drie: 1. Logistieke ketenoptimalisatie; 2.Verbetering bezettings-en beladingsgraad van de vloot; 3.Valoriseren van de groene waardecreatie. Technologie speelt bij alle drie de oplossingsrichtingen een cruciale rol en draagt bij aan het vermogen van de binnenvaartondernemer om kostenverhogingen door te kunnen geven aan de opdrachtgever van het vervoer enerzijds, en anderzijds om zijn bedrijfsvoering te optimaliseren c.q. verder te rationaliseren.