Food on Rail naar China (FOR China)

De titel “FOR China” staat voor Food on Rail naar China. Doel van het project was om samen de inzet van het intercontinentale railgoederenvervoer als vervoerswijze in het eastbound railverkeer tussen Nederland en China verder te gaan verkennen en te ontwikkelen. Op deze wijze kon onder totale regie van een Nederlandse railoperator een betrouwbare spoordienst wordt opgezet waarmee er meer verschillende modaliteiten en vervoersalternatieven ter beschikking komen op het traject. Afhankelijk van de vereiste van de zendingen en de beschikbaarheid van de assets kan synchromodaal transport dan ingezet worden. Een spoorverbinding die inspeelt op de behoefte van de verlader aan een snellere verbinding dan wat via deepsea wordt aangeboden en die goedkoper is dan luchtvracht. De ervaringen waren dat het transporttraject aan de verwachtingen voldeed, maar dat de afhandeling in China tot te grote vertragingen leidde.