Greenway 4C

Dit project heeft zich gericht op een bundeling van logistieke stromen in de meubelindustrie. Het project draaide om het organiseren van met name horizontale samenwerking tussen de toeleveranciers, gericht op het bundelen van transport en het zoveel mogelijk elimineren van lege ritten. Daarnaast werden verbeteringen gerealiseerd op het gebied van als shared warehousing, standaardisatie van voertuigeisen, aanmeldprocedures, IT-koppelingen, enzovoort. Vooral het opzetten van centrale planning en regie van meubelstromen was vernieuwend in dit project. Het in kaart brengen van de markt en de logistieke eisen en wensen was een zeer intensief traject. Uiteindelijk is een Control Tower ontworpen die voor de groep bedrijven uit deze sector de centrale transport regie en planning kon verzorgen, tegen de laagste kosten, met een gedefinieerd serviceniveau en een lage uitstoot van CO₂. In een eerste fase zijn in de branche verschillende logistieke concepten getoetst en zijn er scenario’s voor ontwikkeling van een 4C besproken. Verschillende leden van de branchevereniging hebben zich gecommitteerd aan het project. Op basis van data van deze leden zijn berekeningen uitgevoerd om de haalbaarheid van inzet van een Contorl Tower te toetsen. Daarnaast is in kaart gebracht op welke manier verschillende vormen van planning (die zeer divers zijn) kunnen worden gecombineerd en ontsloten in een platform.