Groeimodel Synchromodaal transport

In dit onderzoeksproject is het synchromodale groeimodel ontwikkeld, dat is toegepast bij de monitoring van de resultaten van synchromodale projecten. Ook is het model gebruikt bij de voorbereiding van innovatieprijsvragen, om duidelijk aan te kunnen geven wat voor soort projecten gewenst zijn. In discussies met (markt)partijen komt geregeld de vraag naar voren wat synchromodaal transport nu precies is, voor welke goederensegmenten dit relevant is en wat het nu precies voor welke partijen oplevert. Er zijn diverse stadia van synchromodaal transport, en er was behoefte aan een betere duiding van het onderscheid tussen multimodaal vervoer en synchromodaal vervoer. Met name bij bepaling van kwantitatieve effecten van synchromodaal vervoer op KPI’s blijkt het lastig een eenduidig onderscheid te maken. Daarnaast is duidelijk dat partijen in veel gevallen niet in staat zijn om in een keer een volledig synchromodaal concept neer te zetten. In plaats daarvan werken veel marktpartijen stapsgewijs aan ontwikkelingen die nodig zijn en uiteindelijk leiden tot synchromodaal vervoer. In deze gevallen is er onduidelijkheid over wat er wel en niet tot synchromodaal vervoer gerekend wordt en welke stapsgewijze ontwikkelingen richting synchromodaal vervoer wel of niet door de Stuurgroep synchromodaal vervoer gestimuleerd zouden moeten worden. Het in het project ontwikkelde groeimodel helpt om hierbij de stand van zaken te schesten en heldere keuzes te maken.