Human Capital in de Zorglogistiek

Nederlandse ziekenhuizen staan enerzijds voor de uitdaging om kosten te besparen en het rendement te verhogen. Anderzijds verwachten patiënten en zorgverzekeraars kwalitatief hoogwaardige zorg die tijdig wordt geleverd. Het gevolg van deze optelsom aan eisen is dat veel ziekenhuizen op zoek zijn naar manieren om hun zorgprocessen te verbeteren. De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat inzichten uit het logistieke vakgebied een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van zorgprocessen. Dit besef heeft geresulteerd in de erkenning van ‘zorglogistiek’ (ZL) als volwaardig vakgebied. Met ‘zorglogistiek’ wordt in dit geval ‘patiëntenlogistiek’ bedoeld, een vakgebied waar binnen veel ziekenhuizen nog sprake is van een tekort aan expertise. De beschikbare kennis is vaak belegd bij een beperkt aantal functionarissen.

Het project zet in op het creëren van een duurzame samenwerking op het gebied van zorglogistiek, het verkleinen van de kennisachterstand van professionals in de zorg, het ontwikkelingen van een website ter ondersteuning van het ‘learning community concept’ en het uitbreiden van een structurele samenwerking richting de langdurige zorg. Het project heeft de volgende concrete resultaten opgeleverd:

1. Een fysieke plek voor het werken aan zorglogistieke projecten;

2. Intentieverklaring voor een duurzame samenwerking op het gebied van zorglogistiek;

3. Een online platform;

4. Een lange termijn programma met stage- en afstudeerplekken;

5. Presentatie tijdens landelijke Pareltjesdag (2018);

6. Publicatie op het kennisportal van KennisDC Logistiek;

7. Workshop voor verpleegkundigen in opleiding;

8. Afspraken over een symposium en ondersteuning bij lopende projecten;

9. Bepaling van de benodigdheden voor een e-learning platform.


Bekijk hier het webinar 'De waarde van logistiek voor een toekomstbestendige en vitale zorgsector in 2030'