Impactschatting Risico Reverse Modal Shift Containervervoer

Wat betekent de terugkeer van stromen naar de weg, gezien vanuit het maatschappelijk perspectief? Om deze vraag te beantwoorden is het onderzoek “Impactschatting risico reverse modal shift containervervoer” uitgevoerd. Dit betreft een stresstest voor weginfrastructuur, waarbij op zoek wordt gegaan naar zoveel mogelijk feiten, welke nodig zijn als voeding voor een goede discussie over welke maatregelen eventueel genomen moeten worden. De onderwerpen die in dit project zijn opgepakt zijn:
1. Bepalen impact op wegennetwerk: vertaling naar extra onderhoud/ vervanging. Identificatie van zwakke schakels en
2. Effect investeringen in infrastructuur.

De focus van dit onderzoek lag op het vervoer van containers vanuit Rotterdam en Antwerpen. Voor de toekomstige ontwikkelingen op het Nederlandse hoofdwegennetwerk werden de WLO referentiescenario’s als uitgangspunt genomen. Berekeningen zijn uitgevoerd met het LMS model. Voor verschillende gradaties in reverse modal shift is vervolgens de impact op het wegennetwerk bepaald voor: beheer en onderhoud, congestie en verkeersveiligheid. Kwalitatief is ook aandacht besteed aan de effecten van technologische ontwikkelingen en de impact op de robuustheid van het multimodale/ synchromodale netwerk.