International Cargo Bike Festival

Op 16 en 17 april 2017 vond in Nijmegen het International Cargo Bike Festival plaats. De Topsector Logistiek heeft tijdens het evenement een sessie laten plaatsvinden over de business case van de inzet van cargobikes, en over containerisatie in stedelijke logistiek. Verder zijn goede voorbeelden van business cases van de inzet van cargo bikes in last mile distributie verzameld.