Inventarisatie impactschatting reverse modal shift

In het rapport Outlook Hinterland & Continental Freight 2018 wordt het risico in de toekomst van een reverse modal shift voor containervervoer benoemd, in een bepaald scenario. Het risico komt voor als gevolg van een tweetal redenen:
1. Steeds grotere zeeschepen en bijbehorende callsizes maken aankomst- en behandelingstijden van deze schepen bij terminals onvoorspelbaar. Hierdoor ontstaat congestie en het risico op negatieve modal shift.
2. Matige vooruitzichtingen in de traditionele droge bulkmarkten (m.n. kolenvervoer) zullen er voor zorgen dat meer en meer grote drogeladingschepen naar het containersegment zullen overstappen.
De prijsconcurrentie die dit als gevolg gaat geven, zal investeringen in vergroening beperken. Daarbij lijkt de introductie van zero-emissie en sterk geautomatiseerde vrachtwagens (autonoom rijdend of platoning) nabij. Op basis daarvan is besloten dat een projectgroep, met onder andere experts van Rijkswaterstaat, een inschatting gaat maken van de mogelijke effecten van zo’n scenario met negatieve modal shift. De hoofdvraag die daarbij beantwoord moet worden luidt: Wat betekent de terugkeer van containerstromen naar de weg, gezien vanuit het maatschappelijk perspectief? Het resultaat van de het project is een gedragen rapport waarin duidelijk uiteen wordt gezet wat de mogelijke effecten zijn van een reverse modal shift scenario waarin containerstromen terugkeren naar de weg, gezien vanuit een maatschappelijk perspectief. Met maatschappelijk perspectief moet met name gedacht worden aan verkeerscongestie, schade en additioneel onderhoud aan infrastructuur en de kwaliteit van achterlandverbindingen.