Inventarisatie km-reductie initiatieven door middel van (horizontale) samenwerking met opschalingspotentieel

In dit project is een inventarisatie uitgevoerd naar kilometerreductie initiatieven door middel van (horizontale) samenwerking met opschalingspotentieel. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
- Bepalen high-level km reductie en opschalingspotentieel per samenwerkingsinitiatief. Doelstelling is minimaal 1 miljoen vrachtwagen km’s (ongeveer 15 vrachtwagens per dag) per initiatief;
- Inventariseren bereidheid en overige kenmerken per partij;
- Inventariseren drempels per partij die de samenwerking/opschaling belemmeren en eerste aanbevelingen wat nodig zou zijn om deze drempels weg te nemen.
- Inventarisatie van de eerste 5 kansrijke initiatieven om in Nederland vrachtwagen km’s te reduceren door structureel vrachten te bundelen via een control tower (horizontale verladerssamenwerking waar nodig gefaciliteerd met behulp van onafhankelijke trustees).
Dit project resulteert in vijf uniform uitgewerkte business cases voor bundeling.