Inventarisatie modal shift overwegingen afvalstromen bij stakeholders

In dit project is door de Topsector Logistiek nader onderzoek gedaan naar het gedetailleerde volume de huishoudelijke restafvalstromen bij de watergebonden gemeentes aan de MIRT goederencorridors. Dit diende om te bepalen welke potentieel via de binnenvaart vervoerd zouden kunnen worden. Uit dit onderzoek zijn 6 trajecten van huishoudelijk restafval naar voren gekomen die in aanmerking komen voor modal shift naar binnenvaart op basis van criteria zoals vervoersafstand, volume en afstand tot een watergebonden overslaglocatie. Alvorens daadwerkelijk met de betreffende partijen projecten op te starten om modal shift te realiseren, wilde de Topsector Logistiek graag meer inzicht krijgen in de overwegingen van stakeholders, die al dan niet leiden tot een daadwerkelijke modal shift. Daarom is in dit project een stakeholderonderzoek uitgevoerd om dit inzicht te verkrijgen. De focus lag in dit onderzoek op de politiek (ambtenaren met afval in de portefeuille), afval samenwerkingsverbanden, afvalinzamelaars en afvalverwerkingsbedrijven.