Inzicht handelingsperspectief CO2 doelstelling

In dit project is er onderzoek gedaan naar het handelsperspectief wat is voortgevloeid uit het akkoord van COP21 te Parijs, waarin is vastgesteld dat de uitstoot van broeikasgassen significant teruggedrongen moet worden. De werkzaamheden bestonden uit:
1. Vertaalslag gemaakt wat dit akkoord betekende voor de logistieke sector in termen van CO2 reductie;
2. Inzichtelijk gemaakt welke sectoren, deelsegmenten en inzetten deze uitstoot veroorzaakten;
3. Het beschrijven van mogelijkheden, zowel technische als logistieke, hoe de reductie per segment behaald kon worden;
4. Het opstellen van het handelsperspectief per deelsegment;
5. Het in kaart brengen van de keteneffecten;
6. Resultaten verwerken in een presentatie. Voor de sectoren bouw en containerlogistiek is het handelingsperspectief uitgewerkt.