Inzicht in CO2-besparingspotentieel: MEO

Het primaire doel van dit project was om verhoogd inzicht te krijgen in het CO₂ besparingspotentieel van technische en logistieke innovaties binnen de logistieke sector. Voor dit doeleinde werd de MEO-rekenmethodie (Multilevel Energy Optimisation) verder ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor een tweetal logistieke deelsectoren 1) stadslogistiek en 2) synchromodale activiteiten. Aan het eind van het project was het MEO-model in staat te differentiëren: tussen verschillende logistieke deelsectoren in de stad en tussen verschillende vervoersmodaliteiten (weg, water en spoor) en voor synchromodaliteit relevante deelsectoren. Het ge-updatete model is ingezet om impact van maatregelen te kwantificeren op CO₂-emissies en kosten. MEO is een groeimodel en afhankelijk van de kwaliteit van de inputdata. Een van de uitkomsten was ook: meer inzicht in welke data nodig en wat wel of niet beschikbaar is. In het project werd ingegaan op de volgende onderzoeksvragen: Wat is op korte (2020), middellange (2030) en lange termijn (2050) de potentiële bijdrage van zero-emission stadslogistiek aan de reductie van CO₂-emissies door goederenvervoer in Nederland? en Welke bijdrage kan synchromodaliteit op korte (2020), middellange (2030) en lange termijn (2050) leveren aan de reductie van CO₂-emissies door goederenvervoer in Nederland?