KennisDC Logistiek Tijdschrift

Een effectieve kennisuitwisseling tussen de KennisDC's onderling, maar ook tussen het werkveld en de opleidingen is essentieel voor het slagen van de missie en het bereiken van het hoofddoel van het Center of Excellence Logistiek (onderdeel van de Human Capital Agenda). Alle KennisDC's ontplooien nieuwe, interessante activiteiten. Dankzij de afgesproken landelijke arbeidsdeling kan elk KennisDC zich vergaand specialiseren en tegelijk expertise op alle uiteenlopende themavelden van de logistiek aanbieden aan zijn opleiding én bedrijven en instellingen in de regio.
Er is geconstateerd dat de leden van de afzonderlijke KennisDC’s maar beperkt wisten wat er in de andere KennisDC’s aan interessante activiteiten plaatsvinden en welke kennis dat oplevert. Ook bedrijven en onderzoeksinstellingen weten weinig over de producten van de KennisDC’s. Dit project zet daarom in op de ontwikkeling van een landelijk tijdschrift. Het doel van het tijdschrift is laten zien wat de KennisDC’s publiceren, gebaseerd op onderzoeksresultaten van de zes KennisDC’s en hun netwerken.
Er is een tijdschrift opgeleverd met de naam Logistiek+. De tijdschriften zijn intern en extern verspreid onder alle deelnemende hogescholen en de brancheorganisaties TLN en evofenedex. Inmiddels verschijnt dit tijdschrift Logistiek+, Tijdschrift voor toegepaste logistiek, een aantal keren per jaar. Zie verder: www.kennisdclogistiek.nl