KPI-Analyse

De actielijn KPI is een besparing van 5000 ton CO₂. In opdracht van de Topsector Logistiek is de uitstoot in de stad verder gedetailleerd naar segmenten om te zien waar de meeste uitstoot is en waar de grootste besparing snel te halen valt. Daaruit blijkt dat E-commerce het snelst naar zero-emission kan gaan, en dat de Bouw het omvangrijkst is. De Bouw kan zonder technologische ingrepen fors reduceren in uitstoot en bewegingen door anders aan te besteden. Er is een methodiek ontwikkeld om de CO2-emissies van stadslogistiek in kaart te brengen. De CO2-emissies van stadslogistiek zijn onderzocht door een top-downanalyse van Eurostat en CBS-statistiek te combineren met een bottom-upanalyse die voornamelijk gebruikmaakt van data uit studies naar bevoorradingsprofielen in de retailsector, de bouw en de dienstensector. De totale CO2-emissies van stadslogisitek worden ingeschat op 3.630 kton CO2 per jaar (bandbreedte 2.720-4.530 kton CO2 per jaar). Het doel van het onderzoek was om een zo goed mogelijk beeld te geven van de CO2-emissies van stadslogistiek en de bijdragen van verschillende segmenten, zoals retail, vers en bouw. Daarnaast was het doel om in kaart te brengen wat de onzekerheden zijn rondom de segmentering en aan te geven waar behoefte is aan nader onderzoek.