Lean & Green Off-Road / NewWays programma

Verladers sturen de dienstverlening aan en zijn bepalend in hoe het transport plaatsvindt. Het programma Lean & Green Off-Road van de Topsector Logistiek richt zich op de implementatie van synchromodaal transport vanuit de verladers. Door middel van sociale innovatie worden verladers geholpen om daadwerkelijk vorm te geven aan een shift naar synchromodaal transport. De innovatieve vorm van implementatie en opschaling wordt ingevuld door een landelijk programma met regionale uitwerking, in veel regio's onder de naam NewWays. Daarbij wordt de kracht van de regio gebruikt. Een regionale ambassadeur (iemand die in de regio bij een verlader heeft gewerkt) betrekt verladers en vervoerders in communities, gericht op het bundelen van stromen en opzetten van synchromodale lanes. Brabant, Gelderland en Zeeland zijn sinds 2016 aangesloten. Later zijn ook Zuid-Holland, Limburg en Drenthe aangesloten. Met de aansluiting van Noord-Holland/Flevoland en Friesland/Groningen is het netwerk landelijk dekkend, op Utrecht na. Laagdrempelig en vertrouwen zijn kernwoorden in de aanpak. In de bijeenkomsten leren bedrijven elkaar kennen en wordt vertrouwen gecreëerd, ondersteund door een juridisch kader. Op een laagdrempelige manier, ondersteund door een app, worden corridors geïdentificeerd en wordt initiatief genomen op basis van de wensen van verladers om mee te doen. Dit heeft geleid tot intermodale transportdiensten en samenwerkingen variërend van het uientransport waarin 1,5 miljoen wegkilometers heeft bespaard, tot aan een vaste spoorverbinding tussen Tilburg en Polen. Ook vervoerders zijn in de afgelopen jaren steeds meer betrokken, bijvoorbeeld via brancheorganisatie TLN. Hierdoor zullen in de komende jaren ook expediteurs beter worden aangesloten.