Logistieke Planner van de Toekomst

De werkzaamheden van logistiek planners veranderen door de tijd, met een steeds sterkere focus op IT-applicaties. Bovendien is er discussie over het niveau van het beroep van planner. Waar sommigen een planner als een typische mbo-functie zien, nemen steeds meer bedrijven hbo-ers aan voor planningsfuncties. Het project Logistiek Planner heeft verschillende resultaten behaald in relatie tot de doelstelling om in kaart te brengen wat belangrijk is voor de Logistiek Planner in de beroepspraktijk. De behaalde resultaten vormden aanleiding tot het project Logistiek Planner van de Toekomst en legt de verbinding met het onderwijs. Het is een vervolgproject en had als doel tot de voorbereiding van een ontwikkelprogramma van modules te komen, die tot stand zijn gebracht in co-creatie met het werkveld.
Het project heeft een bijdrage geleverd aan modules die naar inzicht van de kennisinstellingen zelf kunnen worden ingezet in post-initieel onderwijs (bijvoorbeeld in minor of in het reguliere curriculum van associate degree of bachelor (voltijd, deeltijd, duaal). Daarnaast leverde het project een bijdrage aan een Community of Practice van logistieke planners, zodat continue kennisuitwisseling van het werkveld plaatsvindt. De resultaten zijn weergegeven in een rapportage “Resultaten consultatie onderwijs en beroepspraktijk” en brengt in kaart hoe het huidige aanbod van scholen zich verhoudt tot de vraag vanuit de beroepspraktijk. In de consultatieronde zijn veel ideeën opgedaan om het onderwijs te verbeteren.