Maatwerk Bestelautovervoer

De Topsector Logistiek heeft door het CBS een maatwerkbestand voor bestelautovervoer laten maken in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In december 2018 heeft de HvA diverse vragen geformuleerd voor het CBS die als doel hebben het bestelautovervoer (en specifieke kenmerken daarvan) in de regio Amsterdam beter in beeld te brengen. Het CBS heeft een aanvullend databestand geformuleerd, gebaseerd op de waargenomen data voor het statistiekjaar 2016, dat verder onderzoek naar deze vragen mogelijk maakt. Op basis van door bedrijven opgegeven plaatsen van ritten van bestelauto's werden rit- en zendingspatronen afgeleid. Om aan de informatiebehoefte van de HvA te voldoen werd er een bestand samengesteld, waarbij zo veel mogelijk werd aangesloten bij de opgaves van bedrijven.