MBO Masterclasses Logistiek

Eind 2015 is gestart met het verzorgen van mbo-masterclasses. De mbo-masterclasses logistiek zijn ontwikkeld door en gegeven door docenten van de hogescholen (verbonden in het CoE logistiek, KennisDC Logistiek, HBO Kennisakkoord) in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties TLN en evofenedex. Doelstelling is om ROC-docenten logistiek van deelnemende ROC’s uit het mbo-kennisakkoord via masterclasses actuele kennis en inzicht in de logistiek en de logistieke ontwikkelingen aan te dragen en daarmee kennis te laten nemen van de innovatiethema’s van de Topsector Logistiek. De masterclasses dragen bij aan de verbetering van vakbekwaamheid van de mbo docenten. Daarnaast versterkt de aanpak de verticale leerlijn vmbo/mbo/hbo doordat de hogescholen uit de Topsector Logistiek de masterclasses verzorgen. Door de masterclasses bij bedrijven te verzorgen wordt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven mede vergroot. De masterclasses worden gegeven via de mbo-raad en steun van de Topsector tot en met 2019 en alle masterclasses zijn georganiseerd in combinatie met bedrijfsbezoek. De thema’s waren o.a. Supply Chain Management, IT & Logistiek – Warehouse management en planning.

In een vervolgproject is het organiseren van masterclasses uitgebreid op een aantal thema’s door middel van verdieping, vervolg en nieuwe thema’s. Het heeft daarnaast als doel het verbreden naar hbo scholen, door het organiseren van netwerkbijeenkomsten of kenniskringen waar mbo- en hbo-docenten elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, materialen delen en inspiratie opdoen. De contacten tussen bedrijven en scholen vinden vooral plaats in het eigen regionale netwerk van de school.
Het project heeft standaard formats opgeleverd voor een nieuwe opzet van masterclasses. Uitgewerkte en georganiseerde masterclasses met als thema e-logistics en chauffeur en truck van de toekomst. Er is een terugkomdag georganiseerd van de masterclass Douane. Een inventarisatie gedaan naar een online leeromgeving en verschillende communicatie-uitingen over de masterclasses.

In de laatste fase zijn thema’s verder verdiept en nieuwe thema's aangeboden. Daarnaast is ervoor gezorgd dat de masterclasses logistiek als een zelfstandige activiteit voortgezet kunnen worden. Het project heeft het volgende opgeleverd:
- Twee uitgewerkte formats voor nieuwe masterclasses;
- Aansluiting op online omgeving en leerlijn masterclasses;
- Businessmodel met scenario’s en bekostiging masterclasses;
- Landelijke dag Logistiek met opbrengsten netwerkdag;
- Communicatieplan en communicatie uituitingen;
- Eindrapportage