Model Ladingsvolume Nederlandse Binnenvaart

Actuele prognoses van goederenstromen via de Nederlandse binnenvaart beperken zich meestal tot een vooruitzicht van één of twee jaar. Dergelijke korte termijn prognoses zijn voor binnenvaartondernemingen niet bruikbaar voor investeringsbeslissingen. Daarvoor zijn voorspellingen benodigd op de middellange termijn. De Topsector Logistiek heeft daartoe de Middellange Termijn Prognoses voor de binnenvaart samengesteld. De binnenvaart prognoses richten zich op de hele binnenvaart, dus zowel containerbinnenvaart, tank- en bulkvaart. Het instrument is in opdracht van IenW ontwikkeld in het jaar 2015 en is geupdatet in 2019. Er was gekozen om slechts een actualisatie van het kortetermijnpad door te voeren, maar als er werd gekozen om slechts het kortetermijnpad te actualiseren, dan betekende dat dat de onzekerheidsmarge rondom de gehele output steeds groter werd. Er kan niet ingespeeld worden op het effect van de energietransitie op de relatie tussen economie en goederenstromen. Deze marges waren te groot en daarom was het noodzakelijk om de relatie tussen sectorontwikkelingen en goederenstromen nader te onderzoeken en bij te stellen aan de nieuwe economische realiteit.