Neuss synchromodaal

Dit project was één van de winnaars van de Prijsvraag ‘Uitrol Synchromodaal Netwerk’. Binnen het project is de synchromodale dienst Rotterdam – Neuss gelanceerd, waarbij de klanten het transport boeken zonder vooraf te weten met welke modaliteit het transport wordt afgewikkeld. Op basis van de vereisten die een bepaalde container heeft, wordt gekozen of de container vervoerd gaat worden per spoor, binnenvaart of over de weg. Deze manier van werken levert de klanten zowel economische voordelen op als ook tijdsbesparingen en efficiencyverbeteringen van de logistieke processen. Ook bespaart dit vrachtwagenkilometers en leidt het tot CO₂ reductie. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn de partners Optimodal Nederland BV (Spooroperator) en HTS (Binnenvaartoperator) een intensieve samenwerking aangegaan waarbij ze ten alle tijden inzicht hebben in de beschikbare capaciteit van de andere partner en elkaars specifieke kennis optimaal kunnen benutten. Er is een service level agreement opgesteld en ondertekend. Het project is afgerond, de partijen hebben geconcludeerd dat de synchromodale dienst van de grond is gekomen en wezenlijk bijdraagt aan de strategische toekomst van beide bedrijven. Goede marketing werd hierbij als essentieel gezien om exposure aan de buitenwereld te bewerkstelligen. Verder zijn er bij diverse klanten EDI links opgezet om een vloeiende doorstroom te garanderen. Het moederbedrijf van Optimodal, Kombivekehr Intermodal heeft de intentie de synchromodale dienst over zijn gehele netwerk uit te rollen.