Ondersteuning Instroom logistieke opleidingen

Dit project levert een directe bijdrage aan de KPI van de Roadmap Human Capital ten aanzien van de instroom in het hbo en WO. Het project heeft bijgedragen aan het ondersteunen van imagoverbetering van het vakgebied logistiek onder potentiƫle studenten door middel van informatievoorziening en ambassadeurs. Ook buiten de logistiek wordt imagoverbetering gestimuleerd, met name gericht op instroom van arbeidskrachten. In de recente ontwikkelingen bij Jong Logistiek Nederland is zichtbaar dat er meer activiteiten ontplooid zijn om het imago van de Topsector te promoten. Daarmee is een verbinding ontstaan om Logistiek Nederland sterker te maken, door onder andere:
1. De werving van studenten op 10 open dagen bij Hogescholen en beurzen;
2. Onderhouden van content op de website van JLN, met specifieke aandacht voor scholieren;
3. Het actief openstellen van het netwerk om informatie te verspreiden en samenwerking zoeken met een groot aantal partijen.
4. De deelname aan de werkgroep communicatie om een aanzet te geven tot een online campagne.
Het project heeft bijgedragen aan de instroom van mogelijke studenten in logistieke opleidingen.