Onderzoek platform synchromodale community

In dit project is het concept van de synchromodale netwerkplanner in een hinterland portal in combinatie met live data uitgewerkt en met betrokken partijen in de keten afgestemd en gedeeld. Hierbij zijn alle schakels in de logistieke keten betrokken. De gewenste functionaliteit en de haalbaarheid van de netwerkplanner zijn getoetst bij de ketenpartijen. Het inventariseren en bepalen van de haalbaarheid van de gezamenlijke organisatie is onderdeel van het project. Met betrokken partijen is afgestemd hoe dit eruit moet zien. In dit project zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Eindproducten waren een prototype van de online synchromodale planning tool, een haalbaarheid analyse en een plan van aanpak voor de realisatie van de tool.