Onderzoek Uitstoot Modal Shift Spoor

De doelen van dit project waren:
1. Inzicht in welke goederenstromen van de weg naar het spoor kunnen worden verschoven. Deze analyse is uitgevoerd voor de zichtjaren 2020, 2030 en 2050 (2050 globaal);
2. Inschatten welke CO₂-besparing deze verschuiving naar het spoor in potentie oplevert;
3. Adviseren hoe die modal shift bereikt kan worden (bijvoorbeeld aanpassing beleidsmatige kaders, stimuleringsprogramma).
Specifiek is in dit project gekeken naar de rol van de Betuweroute hierin. Om deze doelen te bereiken zijn de volgende stappen genomen: Inventarisatie marktvolume kansrijke stromen voor Modal Shift; inventarisatie potentie voor Modal Shift; berekening van de potentiële CO₂-besparing en inventarisatie en evaluatie van maatregelen.