Platform Logistieke Uitwisseling Consumentengoederen (PLUC)

Het project Platform Logistieke Uitwisseling Consumentengoederen (PLUC) had het doel om een nieuw samenwerkingsverband te realiseren tussen logistieke dienstverleners in de contractlogistiek. Achtergrond was dat logistieke dienstverleners in deze sector voor consumentengoederen steeds verdergaande uitdagingen hebben om hun operatie efficiƫnter en goedkoper te maken. Binnen de sector worden strikte service criteria gehanteerd en prijzen staan in toenemende mate onder druk. Daarnaast wordt de sector geconfronteerd met een tekort aan chauffeurs, waardoor er gedurende piekbelasting, bijvoorbeeld tijdens nationale promoties, een gebrek aan capaciteit ontstaat. De beoogde 4C oplossing kende een unieke opzet waarbij een trusted third party de centrale regie voerde over de optimalisatie van de transportstromen. De beslissingsbevoegdheid voor uitvoering van samenwerkingsvoorstellen bleef echter bij de verschillende deelnemers zelf liggen. In de 4C berekende een trusted third party continu (real time) de uitwisselingsmogelijkheden die zich voordeed en koppelde deze terug aan de gebruikers in de dagelijkse operatie van de deelnemende dienstverleners. De 4C is succesvol gerealiseerd, maar uiteindelijk was de dienst op dat moment commercieel niet levensvatbaar.