Regionaal project Dryport Emmen-Coevorden

Dit project heeft de potentie in kaart gebracht voor synchromodaal transport in het gebied rond Dryport Emmen-Coevorden. Specifiek voor intermodale diensten over water/spoor is internationalisering van goederenstromen een nadrukkelijk doel. Het project heeft inzicht opgeleverd in concrete mogelijkheden van bundeling en wat er nodig is om de kansen die zich aftekenen daadwerkelijk te realiseren. De doelstelling om in 6 maanden tot structurele bundeling te komen is in de praktijk als business case te ambitieus gebleken. Uit gesprekken met verladers in de regio is gebleken dat er wel veel (agro)stromen vanuit Noord-Nederland en Noord- en Oost-Duitsland via dit gebied potentieel gebundeld verder vervoerd kunnen worden per spoor. Daarnaast hebben verschillende grote en kleinere verladers de ambitie uitgesproken om op logistiek gebied meer met elkaar samen te doen, met als wens het realiseren van een regionale opstapplek (Euroterminal) voor spoorvervoer rond Dryport naar Rotterdam, Amsterdam en het Europese achterland met een afdoende frequentie. De synchromodale kansen kunnen opgepakt worden als de business case rendabel gemaakt kan worden.