Rotterdam Short Sea Synchromodaal

Dit project betrof het (verder) ontwikkelen van een synchromodale dienst tussen Rotterdam en het achterland voor de short sea gerelateerde stromen met Neuss als synchromodale hub voor verdere aansluiting op het Europese transportnetwerk. Om een rendabele dienst op te zetten was het noodzakelijk om een lange termijn contract met een barge operator aan te gaan. De commitment van enkele short sea operators om lading in te brengen was uiteindelijk nog te klein om de dienst definitief te starten. De dienst is in de praktijk getest door middel van een tweetal testvaarten en zowel het beoogde vaarschema en de achterliggende organisatie hebben goed gefunctioneerd. De intentie is om nu het project voor minimaal een jaar te laten rusten en dan te kijken of de timing gunstiger uitpakt. Kennis en netwerk dat binnen het project is opgebouwd kan daarbij weer uitstekend benut worden.