Segmentatie Logistieke Markt in Nederland

Het doel van dit project was om door middel van analyse van de grootte en ontwikkeling van de markt voor logistieke dienstverlening een inzicht te verkrijgen in de omvang van diverse logistieke marktsegmenten in Nederland, en de belangrijkste bedrijven die een rol spelen in die marktsegmenten. De aanleiding was dat er geen eenduidig overzicht was van de omvang van de logistieke markt in Nederland. Het CBS heeft data over de stand van zaken in het goederenvervoer in Nederland, maar deze data is te globaal en te weinig gericht op logistiek. De sector Vervoer en Opslag bevat de vijf branches (1) Vervoer over land (2) Vervoer over water (3) Vervoer door de lucht (4) Opslag en dienstverlening voor vervoer en (5) Post en koerier, en is dus hoofdzakelijk gebaseerd op de fysieke vervoerswijze. Vanuit de Topsector Logistiek was er behoefte aan een gezaghebbend cijfermatig en jaarlijks up te daten overzicht van de omvang van diverse logistieke marktsegmenten. Bij deze marktsegmenten werd in eerste instantie gedacht aan een combinatie van de segmentatie vanuit de recente rapporten Outlook City Logistics en de Outlook Hinterland and Continental Transport. Uiteindelijk is een segmentatie gemaakt van de Nederlandse Logistieke Markt in economische waarde en transportvolume. Hierna kon iets gezegd worden over de logistieke kosten per ton voor elk van de 14 marktsegmenten. De totale waarde van fysieke logistieke activiteiten in Nederland in 2017 was 53,7 miljard euro. Deze 53,7 miljard euro was 7,3% van de in Nederland gecreƫerde toegevoegde waarde in 2017, en 3,6% van de totale omzet in de sectoren. De grootste waarde (24%) werd gerealiseerd voor de sector Levensmiddelen en dagelijkse verzorging. Het volume aan binnenlands vervoer en export bedroeg in 2017 1.223 miljoen ton. Het grootste volume (19%) kwam voor rekening van de Bouwsector. De logistieke kosten per ton bedroegen over alle sectoren in 2017 gemiddeld 44 euro per ton. Deze kosten waren per ton het laagst in de Bouwsector (ongeveer 25 euro per ton) en het hoogst in de Elektrotechnische industrie (ongeveer 500 euro per ton).