Service Logistics Forum

Het doel van dit project was de transitie van het Service Logistics Forum (SLF) naar een volgende fase. Het SLF is door ontwikkeld tot een open innovatie community die een belangrijke rol vervuld in de formulering van een service logistieke visie voor Nederland. Daarbij is een start gemaakt met de uitvoering van de bijbehorende innovatieagenda in de komende jaren. Het project heeft drie speerpunten: 1) Stimuleren van Innovatie Ontwikkeling, door middel van een kernteam en klankbordgroep ontwikkelen van een visie en innovatieroadmap en stimulering van interactie, ideevorming en projectontwikkeling, 2) Logistiek Verenigd, samenwerking met gerelateerde verenigingen om service logistiek breed op de kaart te zetten en bedrijven te mobiliseren, 3) Community Building, groei van de community in deelnemers en diversiteit (typen bedrijven, sectoren, regio’s) en ontwikkeling van nieuwe proposities, o.a. Jong SLF. Het project is in verschillende fasen uitgevoerd. In de laatste fase is gestart met de transitie van het SLF naar een Open Community. Het doel is door te ontwikkelen tot een open innovatie community die een belangrijke rol vervult in de formulering van een service logistieke visie en uitvoering van de innovatieagenda.