SMARTKLUB

Het project 4C SMARTKLUB (Anagram van BULK) was erop gericht de logistieke processen voor het vervoer van bulk in de bouwsector te optimaliseren door slimmere en betere samenwerking tussen vervoerders. Het concept richt zich op het professionaliseren van de samenwerkingsverbanden en het wegnemen van drempels door digitale samenwerking in de sector. De snelheid en volledigheid van informatie/dataverstrekking staat centraal, hiermee kunnen processen beter op elkaar afgestemd worden. De huidige communicatiemiddelen (bellen, mailen en faxen) en bijbehorende nadelen (meer fouten) worden door het platform overbodig gemaakt. Tot en met maart 2020 zijn door SMARTKLUB 2,3 miljoen wegkilometers en ruim 3.750 ton CO2 bespaard. In totaal maken 28 transporteurs gebruik van het TMSI waarop ritten kunnen worden gedeeld.