Statistiek bestelauto's 2019-2020

Voor de statistiekjaren 2016 en 2018 heeft het CBS in opdracht van het Kennis Instituut Mobiliteit (KiM) en in samenwerking met TLN en evofenedex een nieuwe enquête onder bedrijven in het bezit van bestelauto’s (voertuigen onder 2 ton laadvermogen) en taxibusjes uitgevoerd. De data van 2016 zijn gepubliceerd onder meer op CBS-Statline en in een studie ‘Gebruikers en inzet van bestelauto’s in Nederland’, door een consortium van adviesbureaus en kennisinstellingen, in opdracht van de Topsector Logistiek. De data over statistiekjaar 2018 wordt momenteel verzameld en statistieken hierover zullen in 2019 worden gepubliceerd. Op advies van een aantal expert-gebruikers (vastgesteld in een evaluatie-overleg in september 2017) zijn er in 2018 extra vragen toegevoegd om meer te weten te komen van het aandeel bestellingen dat bij particulieren aan huis, bedrijven of afhaalpunten wordt afgeleverd. Ook is de steekproef onder post- en koeriersdiensten verhoogd. Om nu meer betrouwbare analyses en statistieken te kunnen publiceren over het goederenvervoer van bestelauto’s en ook meer te kunnen zeggen over de volgtijdelijke ontwikkeling van het vervoer via bestelauto’s, willen het CBS en de gebruikers van de bestelauto-data graag toe naar een jaarlijkse enquête. TLN en evofenedex hebben aangegeven hiermee te kunnen instemmen, mits kleine bedrijven (veel bedrijven hebben slechts 1 bestelauto) dit niet merken. Het goederenvervoer met bestelauto’s behoort niet tot de (Europees) verplichte statistieken en is geen onderdeel van het vaste werkprogramma van het CBS. De enquête is extern gefinancierd. Binnen de Topsector Logistiek zijn middelen beschikbaar gesteld voor de statistieken in 2019 en 2020. Op verzoek van de Topsector heeft het CBS een nadere toelichting gegeven op het voorstel voor dit onderzoek.