STO Synchromodaal

European Gateway Services heeft de afgelopen jaren "de Synchromodale Trip Optimizer" (STO) ontwikkeld, een geavanceerde synchromodaal netwerk-planningstooi. De ontwikkelde STO tool, en met name de ontwikkelde procesgang, planningstactiek en het EGS ontwikkelingsplan, zijn concurrentiegevoelig en moeten derhalve vertrouwelijk blijven. Echter, de gerealiseerde voordelen, de bevordering van synchromodaal plannen en het verhogen van de systeemefficiëntie zijn in het belang van de gehele logistieke keten. Daarom was dit project er op gericht de voordelen van deze integrale en synchromodale manier van synchromodaal plannen aan te tonen bij verladers en vervoerders door meten, mindshift/voorlichting, training als additionele informatie. Ook is er een nulmeting en een tweede meting gedaan op de mogelijke aantallen % a-modaal geboekte containers in de keten, de besparingen in CO₂-uitstoot per container en het % orders waarin alsnog de truck als modaliteit ingezet moest worden.