Studie indirecte effecten en synthese 4C

Dit project had als doel de onderzoeken en projecten in de 4C actielijn te onderzoeken en de effecten die dit heeft gehad op innovaties in de sector in kaart te brengen. De resultaten die direct te koppelen zijn aan een project, maar lastig te vangen zijn in een KPI, hebben geleid tot inspiratie aan de markt maar komen niet terug in een getal. Dit project zegt iets over de behaalde resultaten. Er zijn verschillende vormen van samenwerking, wat zijn de signalen daarvan en hoe heeft de 4C actielijn bijgedragen? De ontwikkelingen in de markt die aansluiten bij het gedachtengoed van de 4C actielijn van de Topsector Logistiek zijn beschreven. De stappen in de markt die richting horizontale samenwerking gaan zijn expliciet gemaakt. Er is in beeld gebracht welke methodiek zich leent om de effecten en invloed van 4C op de markt in kaart te brengen. Projecten in de 4C actielijn hebben veelal een brede oriƫntatie waarbij een deel echt focust op 4C, echter een deel gaat ook over onderdelen van samenwerking (bijvoorbeeld IT connectiviteit, onderzoek naar veranderende rol van planners, etc.).