Synchromodaal Boekingsportal

In dit project is een synchromodale boekingstool ontwikkeld waarmee meer en beter inzicht wordt verschaft over de intermodale aansluitingen op het laad- en losproces van diepzee schepen. In één tool wordt getoond hoe specifieke binnenvaartschepen of treinen dan wel een truck aansluiten op een specifieke import- of exportcontainer (of set aan containers; B/L) voor een bepaalde locatie van een klant. De expediteur of verlader krijgt in één oogopslag inzicht in informatie die nu alleen vindbaar is via diverse verschillende systemen of direct contact met de partijen in de keten (rederij, terminal en vervoerder) over aankomst- en vertrektijden van diepzee schepen en intermodale verbindingen,. De aanleiding voor het ontwikkelen van deze tool is dat het organiseren van intermodaal transport per trein of binnenvaart wordt nog altijd gezien als arbeidsintensiever, trager en onvoorspelbaarder dan wegtransport. Het doel van dit project was om aan te tonen dat het gedrag van verladers en expediteurs te beïnvloeden is door het risico wat deze partijen ervaren te reduceren. . De drempel tot het boeken van intermodale transportdiensten wordt door deze tool verlaagd en de voorspelbaarheid vergroot.