Synchromodaal leveren van nieuw glaswerk

Het doel van het project was het opstellen van een business case zodat de betrokken partijen inzicht krijgen in de algehele haalbaarheid van de verandering van uni-modaal transport naar synchro-modaal transport voor het glas van Ardagh Group Moerdijk naar Heineken Brouwerij in Zoeterwoude. Om dit onderzoek te realiseren werd de huidige supply chain in kaart gebracht en onderzoek gedaan naar het ontwerp van een nieuwe synchro-modale supply chain. Als resultaat is er een high-level business case opgesteld om de mogelijke besparingen te berekenen en reductie van CO2 uitstoot in de keten.